پوستر ها

دومین نمایشگاه خط نگاره های عاشوراییدومین سوگواره عکس عاشورایی لارستانچهارمین جشنواره آزاد خوشنویسی فارساولین نمایشگاه خط نگاره های عاشورایی سومین نمایشگاه خط نگاره های عاشورایی

 

روز جهانی گرافیک در دانشگاه علمی کاربردی لارستان - 1389 روز جهانی گرافیک در دانشگاه علمی کاربردی لارستان - 1391 نمایشگاه گروهی پوسترهای مفهومی دانشجویان با موضوع نسل من دومین جشنواره عکس لارستان (عکس کاغذ قیچی)

 

سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷

دومین نشست تخصصی شعر آفتاب ششمین جشنواره فیلم کوتاه کل گراش نخستین جشنواره دانشجویی داستانک های 88 کلمه ای هفته شهر تاریخی لار کهن  فراخوان همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان