نقاشی

۱۳۸۷

کلاژ عکس کاشی های مسجد وکیل و اکرلیک کلاژ عکس کاشی های مسجد وکیل و اکرلیک

 

 

۱۳۸۵

... پرواز را بخاطر بسپار تا شقایق هست کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد

 

 

تصویر سازی ها (۱۳۸۳  تا ۱۳۸۴)

تصویر سازی ... اکرلیک روی مقوای ماکت دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی کز عکس روی او شب هجران سر آمدی تصویر سازی آزاد بر اساس داستان شازده کوچولو تصویر سازی ... اکرلیک روی مقوای ماکت هبوط  اکرلیک روی کاغذ گراف فریاد سرخ اکرلیک روی کاغذ گرافاکرلیک روی مقوای قربانی اکرلیک روی مقوای

 

رنگ روغن (سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰)

رنگ روغن طبیعت بیجان (گلدان پامچال) رنگ روغن طبیعت لارستان (مزرعه گندم با درختان گز) رنگ روغن طبیعت لارستان (مزرعه متروکه با درخت کنار و گز)