پوسترهای شخصی

در زندگی زخم هایی استدر زندگی زخم هایی است که مثل...در زندگی زخم هایی استزخم

 

من خوبم!مرا گردن بزن عمداً چقدر دراز است راهی که به تو نمی انجامد

 

آینه  ابرهای تیره اندوه از درنگ دلگیرتان   چراغ روشن ازتلالو فانوس خواب ها

 

1 message received

 
   
 
دیدگاه های شما
  1.  

    ……………………… پوستر آینه و زخم خیلی جالب بودند

    avatar