تایپ فیس های دانشجویان دانشگاه نبی اکرم تبریز

alefba.gifدانشجویان دانشگاه نبی اکرم تبریز تایپ فیس های خود را منتشر کردند.
(الف با …) عنوان مجموعه آثار دانشجویان کارگاه طراحی حروف “مسلم ابراهیمی” در دانشگاه نبی اکرم است.
این مجموعه شامل هفتاد تایپ فیس است که در طول یک ترم تحصیلی و طبق روشی واحد طراحی شده است.

مسلم ابراهیمی در این زمینه می گوید: شاید بیراه نباشد اگرطراحی حروف را از دشوار ترین و ظریف ترینِ تخصص ها در حیطه طراحی گرافیک بدانیم.
پروسه طراحی یک تایپ همواره نیازمند زمانی طولانی و تجربه ای به قدرکفایت است.
گاه ممکن است مراحل طراحی یک تایپ بیش از سالی زمان صرف کند. یا طراحی، در اولین تجربه های خود موفق به کسب نتیجه مطلوب نشود.
برای اکثر دانشجویان این کارگاه، این اولین تجربه در حیطه طراحی حروف بوده و از سویی ناگزیر بوده اند در زمانی اندک اولین تجربه خود را بیازمایند. با در نظر داشتن این دو مورد می توان تلاش آنها را ارزشمند دانست.
نسخه ی الکترونیکی این کتابچه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

این خبر در مجله رنگ

۶:۴۹ ق.ظ
 
... ادامه مطلب