دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی کز عکس روی او شب هجران سر آمدی

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی کز عکس روی او شب هجران سر آمدی

۳:۲۹ ب.ظ
 
... ادامه مطلب