آب انبار

فرستنده : محمد احمدیان
ارسال عکس توسط شماSearch in site
عنوان مطلب که لینک میشود به صفحه news

ترتیب کتگوری ها بر اساس فلش و منو بالا باشد منهای لینک نامه و عکس نامه که یکی میشود آرشیو لینک دونیlinks_archive.php و یکی میشود آرشیو گالری عکسphotos_archive.php هرمز نامه هم میشود archive.php?cat=2 که در منو جاوا اسکریپت است خلاصه اینکه اول نگاه کن لینکا okبشه بعد صفحات رو تکثیر کن [ادامه ...]

در این قسمت تبلیغات مربوط به شرکت‌ها و دفاتر دیگر قرار می‌گیرد. لینک این دفاتر در صفحات دیگر قرار دارد و بعد از کلیک وارد صفحه مربوطه می‌شود. که شامل چند عکس و مطلب مربوطه است. مربوطه می‌شود. که شامل چند عکس و مطلب مربوطه است.
مربوطه می‌شود. که شامل چند عکس و مطلب مربوطه لینک این دفاتر در صفحات
تبلیغات مربوط به شرکت‌ها و دفاتر
در این قسمت تبلیغات مربوط به شرکت‌ها و دفاتر دیگر قرار می‌گیرد. لینک این دفاتر در صفحات دیگر قرار دارد و بعد از کلیک وارد صفحه مربوطه می‌شود. که شامل چند عکس و مطلب مربوطه است. مربوطه می‌شود. که شامل چند عکس و مطلب مربوطه است. [ادامه ...]
تبلیغات مربوط به شرکت‌ها و دفاتر
فکر کنم بهتر است یک User باشد تا فرد بتواند به کمک آن نظر بدهد. البته بستگی به سیستم مدیریت محتوا دارد. فکر کنم بهتر است یک User باشد تا فرد بتواند به کمک آن نظر بدهد. البته بستگی به سیستم مدیریت [ادامه ...]
تبلیغات مربوط به شرکت‌ها و دفاتر
در این قسمت تبلیغات مربوط به شرکت‌ها و دفاتر دیگر قرار می‌گیرد. لینک این دفاتر در صفحات دیگر قرار دارد و بعد از کلیک وارد صفحه مربوطه می‌شود. که شامل چند عکس و مطلب مربوطه است. مربوطه می‌شود. که شامل چند عکس و مطلب مربوطه است. [ادامه ...]
تبلیغات مربوط به شرکت‌ها و دفاتر
در این قسمت تبلیغات مربوط به شرکت‌ها و دفاتر دیگر قرار می‌گیرد. لینک این دفاتر در صفحات دیگر قرار دارد و بعد از کلیک وارد صفحه مربوطه می‌شود. که شامل چند عکس و مطلب مربوطه است. مربوطه می‌شود. که شامل چند عکس و مطلب مربوطه است. [ادامه ...]

About Us Contact Us Search Send To Friends

Copyright © 2006 HCC.IR All rights reserved